PRIVACY- EN COOKIEBELEID

FERRERO NV, naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 3.375.000, met het hoofdkantoor gevestigd te Terhulpsesteenweg, 187 – 1170 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 280 168, is bekommerd om de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van de persoonsgegevens van de personen die gebruikmaken van de toepassingen die de firma publiceert in het kader van de activiteiten die ze organiseert op haar Facebook-pagina. In dat verband verbindt FERRERO NV zich ertoe uw gegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en onder de hierna bepaalde voorwaarden :

I.    TOEPASSINGSVELD
 Dit Privacy- en cookiebeleid maakt integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden voor onze websites. Het is van toepassing op de persoonsgegevens die door FERRERO NV worden verzameld in het kader van de diensten die worden verstrekt op de websites van haar merken (hierna ‘de Sites'). Ze omvatten de persoonsgegevens die online worden verzameld op onze websites of de officiële pagina's van de sociale netwerken of de mobiele of internettoepassingen die door FERRERO NV worden uitgegeven.

Dit beleid is niet van toepassing op gegevens die worden verzameld door websites van derden, platformen of toepassingen van derden die buiten onze controle vallen.

II.    VERZAMELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 1.  Informatie die u ons meedeelt
  Wanneer u onze Sites bezoekt, kan FERRERO NV ertoe worden gebracht u bepaalde persoonlijke informatie te vragen, om u te kunnen identificeren, om u gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden of om de website te verbeteren en naar u te luisteren.

  Naam- en adresgegevens (namen, voornamen, postgegevens…) of andere gegevens (uw voorkeuren, favoriete informatie…) kunnen u met name worden gevraagd bij:
   -    het aanmaken van een account;
   -    het registeren van uw verzoek om informatie;
   -    het registeren van uw bijdragen op de Sites;
   -    uw aanmelding voor de newsletter of de promotionele activiteiten die door FERRERO NV worden georganiseerd.

  Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die u aan ons wilt meedelen en die we nodig hebben om u onze diensten aan te bieden en aan uw verzoeken te voldoen.

  U kunt weigeren uw toestemming te geven voor het verzamelen van uw persoonsgegevens. Wij maken u er echter op attent dat dit de toegang tot bepaalde activiteiten op onze Sites kan beperken. Bepaalde informatie over uw persoon moet immers verplicht worden ingevoerd om toegang te kunnen verkrijgen tot de betrokken dienst. Verplichte informatie wordt met een sterretje of op een andere manier aangeduid.

 2. Door onze site verzamelde informatie

  Tijdens bepaalde bezoeken kunnen we softwaretools gebruiken voor het meten en verzamelen van informatie over de sessie, zoals de responstijd van een pagina, de downloadfouten en de duur van het bezoek aan bepaalde pagina's.

  Daarnaast gebruiken we cookies en andere tools (zoals tools voor webanalyse) om automatisch informatie over u te verzamelen. Het type informatie dat we automatisch kunnen verzamelen omvat:
  • informatie over uw browser;
  • aanwijzingen over de websites die u hebt bezocht;
  • uw IP-adres;
  • uw gebruikersnaam, uw profielfoto, uw geslacht, uw netwerken en alle andere informatie die u wilt delen wanneer u websites van derden gebruikt (zoals wanneer u de Facebook-functie ‘Vind ik leuk' of de functie +1 op Google+ gebruikt).

  Voor meer informatie over cookies en de tools voor webanalyse verwijzen wij naar de sectie Cookies in artikel VII.

III.    Verwerking van persoonsgegevens
 De persoonsgegevens die via onze Sites worden verzameld, zijn uitsluitend bedoeld voor FERRERO NV en zullen in geen geval aan derden worden doorgegeven zonder uw toestemming. Uitsluitend het personeel van FERRERO NV of het gemachtigde personeel van de agentschappen die bepaalde handelingen voor FERRERO NV beheren (beheer van de website, organisatie van wedstrijden, verzenden van berichten) heeft toegang tot uw gegevens. Deze agentschappen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie te respecteren en om deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de taken die hen door FERRERO NV zijn toevertrouwd.

De gegevens die u waarschijnlijk zult meedelen om uw bijdragen te delen met uw contactpersonen worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van uw bijdragen aan uw naasten. U garandeert ons dat u voorafgaand toestemming van deze personen hebt gekregen om de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben mee te delen. Deze gegevens zullen geenszins worden verwerkt voor commerciële prospectiedoeleinden van FERRERO NV, tenzij de betrokken personen voorafgaand toestemming hebben gegeven.

Daarnaast zal informatie over uw persoon, mits uitdrukkelijk aanvaard tijdens het verzamelen van uw gegevens, in voorkomende gevallen worden meegedeeld aan de handelspartners van FERRERO NV die u hun diensten kunnen aanbieden en/of worden overgedragen aan andere bedrijven van de FERRERO Groep die u per post of via e-mail nieuws kunnen sturen over de merken van de FERRERO Groep.

De verzamelde gegevens zullen, gelet op hun doel, gedurende een redelijke termijn worden bewaard, zonder een periode van drie jaar te overschrijden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld of vanaf het laatste contact dat u hebt opgenomen. Hoe dan ook zullen deze gegevens op uw verzoek worden verwijderd.

IV.    BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN
 FERRERO NV vraagt en verzamelt niet opzettelijk persoonsgegevens van en/of over minderjarigen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. FERRERO NV richt geen verzoeken aan minderjarigen en verkoopt haar producten niet aan minderjarigen. Indien gegevens werden verzameld over een minderjarige, heeft diens wettelijke vertegenwoordiger de mogelijkheid om contact op te nemen met de klantendienst, onder de voorwaarden van het onderstaande artikel VI, om deze gegevens te verwijderen.

V.    VEILIGHEID
 Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u hebt verstrekt bij het gebruik van onze Sites te beschermen.

In dat verband waarborgen we optimale veiligheidsmaatregelen tegen verlies, misbruik en wijziging van informatie die u ons toevertrouwt. Wij eisen hetzelfde van onze technische dienstverleners die uw persoonsgegevens verwerken. De toegang tot uw gegevens is dus beperkt en wordt uitsluitend indien nodig toegestaan aan onze medewerkers of dienstverleners.

Daarnaast herinneren we u eraan dat het aan u is om alle passende maatregelen te nemen ter bescherming van uw materieel, gegevens of software, met name tegen virussen die op het netwerk circuleren.

VI.    RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE EN VERWIJDERING
 U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, of te verwijderen, op voorwaarde dat u een schrijven met vermelding van uw achternaam, voornaam, volledige adres, eventueel uw klantreferentie en een kopie van uw identiteitskaart aan onderstaand adres richt:
 Consumentendienst Ferrero
Koningsstraat 109-111
B-1000 Brussel
België

VII.    COOKIES
 Deze rubriek is gewijd aan ons beleid op het gebied van 'cookies'. U vindt hier meer informatie over de herkomst en het gebruik van de surfgegevens die worden verwerkt bij uw bezoek aan onze website en over uw rechten. Dit beleid is belangrijk voor u, omdat u een positieve ervaring wilt beleven op onze website, maar ook voor ons, omdat wij een duidelijk en volledig antwoord willen geven op uw vragen rond een bezoek aan onze website en rekening willen houden met uw wensen.

Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten en die worden gedownload op uw computer wanneer u een website bezoekt. Cookies worden teruggestuurd naar de website van herkomst bij elk volgend bezoek aan deze website of een andere website die de cookie herkent. Cookies hebben verschillende functies: ze zorgen ervoor dat u efficiënt van de ene pagina naar de andere kunt surfen door uw voorkeuren te onthouden en ze verbeteren over het algemeen uw gebruik van de website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat online advertenties beter aansluiten bij uw interesses.

Meer informatie over cookies vindt u op de volgende website: www.allaboutcookies.org (Engels).

1.    De cookies die wij op onze website gebruiken
 Hieronder leest u meer over het gebruik van de cookies die onze website uitstuurt. Dit gebruik wordt beïnvloed door de voorkeursinstellingen van de browser waarmee u onze websites bezoekt.

Strikt noodzakelijke cookies
 Deze cookies zijn noodzakelijk om te kunnen navigeren op de website en alle functies optimaal te kunnen gebruiken. Bepaalde diensten, zoals wedstrijdformulieren, zijn immers niet toegankelijk zonder cookies. Soms zijn we ook genoodzaakt om cookies voor modelvoorkeuren te gebruiken, die nodig zijn voor mobiele websites.

Prestatiecookies
 Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers een website gebruiken, zoals de meest bezochte pagina's en de uitgestuurde foutmeldingen. Zij verzamelen geen informatie over de identiteit van de bezoekers: alle door deze cookies samengebrachte informatie blijft anoniem. Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld om de werking van websites te verbeteren en maken het mogelijk om statistieken over het surfgedrag van websitegebruikers te verzamelen.

Functionele cookies
 Met deze cookies kan de website bepaalde keuzes (zoals uw gebruikersnaam, taal of locatie) onthouden en een meer concrete en persoonlijke webervaring bieden. Met behulp van deze cookies kunnen we de weergave van onze websites afstemmen op de weergave-instellingen van uw apparaat (gewenste beeldresolutie, gebruikt besturingssysteem, …) tijdens uw bezoek aan onze websites, naargelang de aanwezige visualisatie- of leestools en software op uw apparaat. Daarnaast kunnen deze cookies helpen om bepaalde diensten te leveren, zoals uw account openen, dankzij toegangscodes of gegevens die u ons eventueel eerder al hebt toevertrouwd, een video bekijken of een reactie achterlaten op een daartoe voorziene plek. De door deze cookies verzamelde informatie kan anoniem worden gemaakt en kan uw surfgedrag op andere websites niet volgen.

2.    Sociale plug-ins en cookies van derden
 Onze websites kunnen gebruikmaken van plug-ins (‘Plug-ins') die worden geleverd door sociale netwerksites (facebook.com, youtube.com, googleplus, twitter, etc.) en die u kunt herkennen aan het logo van het sociale netwerk in kwestie. Deze plug-ins maken het mogelijk om pagina's toe te voegen aan uw favorieten en deze favorieten te delen met andere gebruikers van sociale netwerksites.

Wanneer u op een van onze websites een pagina met plug-ins bezoekt, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van deze sociale netwerksites. De ingebouwde plug-ins melden het sociale netwerk dat u de desbetreffende pagina op onze websites bezoekt. Wanneer u op dat moment bent ingelogd op het sociale netwerk in kwestie, kan uw bezoek worden gekoppeld aan uw account. Bij interactie met deze plug-ins – door bijvoorbeeld op de 'Vind ik leuk'-knop van Facebook te klikken of een reactie te schrijven – wordt de bijhorende informatie rechtstreeks overgebracht van uw browser naar het sociale netwerk, waar deze informatie wordt bewaard.

Wij hebben geen enkele controle over het proces dat sociale netwerksites gebruiken om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website en deze informatie te koppelen aan de persoonsgegevens waarover zij beschikken.

Gelieve het privacybeleid op de website van het sociale netwerk in kwestie te raadplegen voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking door het sociale netwerk, uw bijhorende rechten en uw privacyinstellingen.

3.    Cookies accepteren
 De registratie van een cookie op een apparaat is onderworpen aan de goedkeuring van de gebruiker van het apparaat, die deze goedkeuring op elk moment gratis kan bekendmaken of aanpassen via de instellingen van zijn browser. Wanneer u in uw browserinstellingen hebt ingestemd met de registratie van cookies op uw apparaat, kunnen de ingebouwde cookies op de bezochte pagina's en webcontent tijdelijk worden bewaard op een daartoe voorziene locatie op uw apparaat. Deze cookies kunnen uitsluitend worden gelezen door de website die ze heeft uitgestuurd.

4.    Cookies weigeren
 U hebt verschillende mogelijkheden om het gebruik van cookies te beheren. Elke voorkeursinstelling beïnvloedt uw webervaring en uw toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. Hieronder leest u hoe u op elk moment uw voorkeuren op het gebied van cookies kunt bekendmaken en aanpassen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te aanvaarden. U kunt deze instellingen aanpassen, om cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen wanneer er een cookie wordt geregistreerd op uw apparaat. Elke browser heeft een andere configuratie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de helpfunctie van uw browser om na te gaan hoe u de instellingen kunt wijzigen of aanpassen. Ter informatie:

Google Chrome
 1. Klik op 'Extra' in het menu van uw browser en selecteer 'Opties'.
 2. Klik op de tab 'Geavanceerde opties'. Ga naar het gedeelte 'Privacy' en klik op de knop 'Instellingen voor inhoud'. 3. Selecteer vervolgens 'Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld'.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
 1. Klik op 'Extra' in het menu van uw browser en selecteer 'Internetopties'. Klik vervolgens op de tab 'Privacy'. 2. Om cookies toe te staan op uw browser, verplaatst u de schuifregelaar naar het privacyniveau 'Medium' of lager. 3. Om cookies uit te schakelen op uw browser, verplaatst u de schuifregelaar naar om het even welk niveau hoger dan 'Medium'.

Mozilla Firefox
 1. Klik op 'Extra' in het menu van uw browser en selecteer 'Opties'.
 2. Klik vervolgens op het icoontje 'Privacy'.
 3. Klik op 'Cookies' en vink de optie 'Cookies van websites accepteren' aan.

Microsoft Internet Explorer 5.0 voor OSX
 1. Klik op 'Explorer' in het menu van uw browser en selecteer de optie 'Voorkeuren'.
 2. Ga door de keuzemogelijkheden naar de rubriek 'Cookies' onder 'Ontvangstbestanden'.
 3. Klik op de optie 'Nooit vragen'.

Safari voor OSX
 1. Klik op 'Safari' in de menubalk van uw browser en selecteer de optie 'Voorkeuren'.
 2. Klik op 'Beveiliging' en vervolgens op 'Accepteer cookies'.
 3. Vink de optie 'Alleen van sites die ik bezoek' aan.

Opera
 1. Klik op 'Menu' in het menu van uw browser en selecteer de optie 'Instellingen'.
 2. Klik vervolgens op 'Voorkeuren' en selecteer de tab 'Geavanceerd'.
 3. Vink de optie 'Cookies accepteren' aan.

Gelieve de gebruiksaanwijzing of de helpfunctie te raadplegen wanneer u een andere browserversie gebruikt dan hierboven vermeld.

Door uw browserinstellingen aan te passen, kunt u alle cookies accepteren, een waarschuwing ontvangen bij de activering van een cookie of alle cookies weigeren (u kunt ook de helpfunctie van uw browser raadplegen voor meer informatie).

Wanneer uw computer cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde pagina's van deze website niet naar behoren functioneren of dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn.

 5.    Contact
 Gelieve contact met ons te nemen op onderstaand adres bij vragen of twijfels met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website:
Consumentendienst Ferrero
Koningsstraat 109-111
B-1000 Brussel
België

 VIII.    TOEPASSELIJK RECHT
 De interpretatie van dit Privacy- en cookiebeleid is onderworpen aan het Nederlandse recht. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zullen eventuele geschillen met betrekking tot deze website onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Breda (Nederland). Indien enige bepaling van dit privacybeleid ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

FERRERO B.V. behoudt zich het recht voor om haar Privacy- en cookiebeleid op om het even welk moment te updaten. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie.

Laatste versie: mei 2014.